Budynek A

Obie części budynku są połączone.

Budynek B

Obie części budynku są połączone.

ul.Grochowska 152/4
04-333 Warszawa, Polska

FIZ-BUD Sp. z o. o. z siedzibą w 04-329 Warszawa, ul. Grochowska 152 lok. 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000378951, NIP 113-28-27-346, Regon 142821014 Kapitał zakładowy 836.000 zł, reprezentacja: Prezes Zarządu – Marek Piotr Horubała – samodzielnie